AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN I.V.M. SCHOOL(ZOMER) VAKANTIE

logo-wit

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Lidmaatschap Fysio & Fitness Sportief

Artikel 1.

Ik ben bekend met het feit dat ik mijn lidmaatschap aanga voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de ingangsovereenkomst. De opzegtermijn bij een ½ jaar abonnement is altijd 1 volledige kalendermaand. Dit houdt in als u bijvoorbeeld 15 september uw abonnement opzegt, het lidmaatschap op 1 november officiel beeindigt is. De opzegtermijn bij een 1 jaar abonnement is 1 kalendermaand voor het verstrijken van de contractperiode. Na de contractperiode van 1 jaar wordt het abonnement automatisch omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd.

Artikel 2.

Ik weet dat ik in geen geval aanspraak kan maken op restitutie van abonnementsgeld. Jaarabonnement: In geval van een langdurige blessure of letsel kan het abonnement tijdelijk stopgezet worden. Startdatum van deze tijdelijke stop is de datum van aanvraag bij F&F Sportief.
Er kan dus niet met terugwerkende kracht een tijdelijke stop worden ingevoerd.
½ jaarabonnement: Bij een ½ jaar abonnement kan geen sprake zijn van een tijdelijke stop. De klant beeindigt zijn/haar abonnement. Bij terugkeer zal er opnieuw een inschrijving plaatsvinden met de daaraan op dat moment geldende inschrijf en/of ledenpas kosten.

Artikel 3.

Fysio & Fitness Sportief is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de abonnementsprijs aan te passen.

Artikel 4.

Het abonnementsgeld dient bij voorkeur door het lid via automatische periodieke incasso bij vooruitbetaling te worden voldaan, op maandbasis, dan wel voor het gehele contractduur.

Artikel 5.

Het bewijs van lidmaatschap wordt verstrekt in de vorm van een F&F Sportief sportpas. Rechten, voortvloeiend uit het lidmaatschap, zijn niet overdraagbaar. Deze sportpas is persoonlijk en mag niet door anderen gebruikt worden. Gebruik door derden van de sportpas leidt tot uitsluiting van het lidmaatschap. Bij verlies of diefstal van de sportpas dient u een nieuwe sportpas aan te vragen bij de receptie welke te verkrijgen is voor dezelfde prijs als toen u lid werd; scannen bij binnenkomst is VERPLICHT!

Artikel 6.

Algemene voorwaarden en huisregels

Artikel 7.

De directie van F&F Sportief behoudt zich het recht voor wanneer leden zich misdragen, hen de toegang tot het gebouw te ontzeggen en het lidmaatschap van deze leden met onmiddelijke ingang te beeindigen, zonder teruggave van betaalde gelden.

Artikel 8.

in de vernieuwde kleedkamers staan kluisjes die je kunt afsluiten. Wanneer u een kluisje wilt voor uw waardevolle spullen danwel kledingstukken , dan kan men tegen inlevering van uw sportpas (soort van borg) een sleuteltje krijgen aan de balie.

Na het sporten levert u de sleutel weer in en krijgt u uiteraard uw sportpas weer terug.

U dient na het sporten het toegewezen kluisje weer dicht te doen en op slot.